ARAŞTIRMA

Temel Araştırma

Kanser hiç şüphesiz uzun zamandır araştırmacıların dikkatini çekmekte ve özellikle hastalığın ortaya çıkma neden ve mekanizmaları gene uzun zamdan beri araştırılmaktadır. Kanser hücresine özgün bu araştırmalar normal hücrelerin nasıl çoğaldıkları, nasıl çevresel faktörlere ve streslere yanıt verdikleri nasıl ve neden öldükleri ya da intihar ettikleri gibi sorulara yanıt arayan temel araştırmalardan özellikle faydalanmaktadırlar. Birçok araştırma kurumu ve Üniversitedeki araştırmacının yukarıda belirtildiği gibi temel sorulara yanıt aradığı türden araştırmaları temel araştırmalar olarak adlandırıyoruz. Pek çok farklı disiplindeki temel araştırmalar sayesinde bir taraftan normal hücre, organ, doku ve canlıların yaşamsal mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olurken diğer taraftan bu sistemleri daha detaylı araştırabilecek cihaz ve karmaşık analiz sistemleri geliştirebiliyoruz.

Kanser hücreleri ve kanserli hücrelerin normal hücrelerle etkileşimini araştıran önemli bir grup araştırmacı da normal bir hücrenin nasıl kanser hücresine dönüştüğü, kanser kök hücreleri, kanser hücresinin nasıl hareket yeteneği kazanarak yakın ve uzak metastaz yaptığı, bağışıklık sisteminden nasıl saklandığı gibi temel konularda araştırmalar yapmakta ve bulgularını diğer araştırmacılar ve ilgililer ile farklı platformlarda paylaşmaktadır.

Bu sayfada zaman zaman önemli gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşılacaktır. Kanser konusunda ya da herhangi bir konuda araştırmalara aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/ulakkesif/

Klinik Araştırma

Klinik araştırmalar hastalıkların nedenlerini, gelişimini ve etkilerini anlamak, koruyucu, tanı koyucu ve tedavi edici girişimleri (metodoloji, ilaç ve tedavi araçlarını) geliştirme amaçlı yapılan çalışmalardır.

Özellikle ilaç alanında yapılan çalışmalar klinik araştırmalarda önemli yer tutmakta ve temel araştırmalar sonucu ya da ilaç firmalarında tedavi amacıyla geliştirilen tedavi yöntemleri veya ilaçlar hayvan deneylerinden sonra katı kurallar içinde sınırlı sayıda insanda da denemektedir. Önce sağlıklı gönüllüler ve daha sonra da hasta gönüllüler üzerinde ilaçların etkinliği, yan ve toksik etkileri değerlendirilmektedir. İlaçların yanı sıra tedavi yöntemleri ve cihazların geliştirilmesi de aynı ilkelere tabidir. Yeni geliştirilen ilaç veya yöntemlerin piyasaya çıkartılabilmesi için mevcutları ile karşılaştırılarak üstünlükleri ortaya konulabilmelidir.

Bireysel ve hassas tıp çağında klinik çalışma yöntemleri de farklılaşmış ve biyolojik belirteçlerle tanımlanmış ayrılmış hasta grupları veya mekanizmaları aynı olan farklı hastalıkların aynı ilaç ya da yöntemlerle çalışılmasına olanak sağlayan farklı klinik çalışma türleri (şemsiye veya basket çalışmaları gibi) dizayn edilmiştir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
https://clinicaltrials.gov/ct2/search