Kanser
OMİK EĞİTİMLERİ

SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN KANSER OMIK EĞİTİMLERİ

Bu eğitimler kanser ile ilgilenen tıp doktorları, eczacılar, hemşireler, ilaç endüstrisi çalışanları için planlanmıştır.

Omik eğitimlerinde özellikle kanser alanında kalıtsal ve somatik değişikliklerin araştırılmasında kullanılan yöntemlerin, bu yöntemler ile elde edilen sonuçların, verilerin ve raporların anlaşılması ve katılımcılar tarafından bağımsızca değerlendirilebilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla

  • Güncel genetik ve genomik teknolojiler
  • Kalıtsal ve somatik kanser profilinin çıkartılması (Kanser ve kanser hastasının genetik/genomik değerlendirilmesi)
  • Kanserin moleküler temelleri
  • Hastaya en uygun tedavinin (Bireye özgün) seçilmesinde genomik test ve hedeflerin kullanılması
  • Moleküler tümör konseyi
  • Genetik/Genomik danışma
Konularını kapsayan eğitimler verilmekte, eğitimin türü kuruma ve ihtiyaca göre değişmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen danışınız.