TEDAVİ

Kemoterapi

Kimyasal ilaçla tedavi anlamına gelen Kemoterapi, kanser tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Kemoterapi tedavisi hızla büyüyen kanser hücrelerine toksik etki (sitotoksisite) göstererek bu hücreleri öldürür.

Uygulanacak kemoterapi rejimine tıbbi onkologlar tarafından hastalığın evresi, hastanın yaşı ve hastalığın öyküsü gibi faktörleri göz önünde bulundurarak karar verilir. Bazı kanser türlerinde Kemoterapi uygulanabilir tek tedavi türüdür. Bazen de cerrahi yada radyoloji gibi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanabilir. Kemoterapi tedavisi ağız yoluyla, damar yoluyla yada vücut boşluklarına uygulanmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

Cerrahi Tedavi

Bir çok kanser türünde cerrahi tedavi uygulanan ilk tedavi yöntemidir ve hastalığın tedavisinde son derece kritik bir role sahiptir. Kanserde cerrahi tedavi yönteminde amaç bu kanserli dokunun (tümörün) vücuttan çıkarılmasıdır.

Bu yöntem sayesinde özellikle erken evre kanserlerde kanser dokusunun vücuttan çıkartılması bir başka deyişle kesin tedavisi mümkün olabilir.

Cerrahi müdahaleler sadece kanserin tedavisinde uygulanmaz. Hastalığın tanısının doğrulanmasında ve evresinin öğrenilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Radyoterapi

Kanser hastalığının tedavi edilmesi için radyasyonun (ışınların) kullanılması anlamına gelmektedir.

Radyoterapi, tedavi alanındaki kanser hücrelerinin DNA’larını kırmak süretiyle kanser hücrelerini öldürür. Işınların yolu üzerindeki normal hücrelerin de radyasyondan etkilenmelerine rağmen bu sağlıklı hücreler DNA hasarını onararak yaşamaya devam ederler.

Radyoterapi şekil ve dozuna radyasyon onkologları karar verir ve genellikle bir kaç gün ya da bir kaç hafta devam eden bir tedavi serisi olarak uygulanır.

Yeni Nesil Tedaviler

Kanser hastalığına karşı geliştirilen yeni nesil tedavi yöntemleri tedavi sürecinin etkinliğini ve başarı oranını gözle görülür oranda arttırmaktadır. Hedefe yönelik tedavil mmünoterapi bu alanda başarı ile uygulanan yöntemlerdir.

  • Yönelik Tedaviler: Kanserin moleküler mekanizmalarının aydınlatılması, kansere neden olan genlerin, mutasyonları veya hücresel yolakların belirlenmesi bu yolakları veya genleri hedefleyen yeni tedavi edici moleküllerin bulunmasına yol açmaktadır. Her kanser hastasında farklı olabilen bu değişiklikler hedefler nedeniyle hastaya bireysel yaklaşım kanserli doku ve hastanın dataylı genetik profilinin çalışılması önem kazanmakta ve hastada ilaç hedefi olabilecek bir değişikliğin bulunması tedavi şansını arttırmaktadır.

    Hedefe yönelik tedaviler bu genetik farklılıkları hedeflemek suretiyle tedavi edici etkilerini arttırırken ilaç yan etkilerini de azaltmaktadır. Bir kanser türünün hedefe yönelik tedavilerden fayda sağlayıp sağlamayacağını anlamak için hedefin genetik veya genomik testler yapılarak ortaya konması gerekecektir.

    Hedefe yönelik ilaçlar bugün melanom, meme, kolon, böbrek kanserleri gibi birçok kanser türünde başarıyla uygulanmaktadır.

  • İmmünoterapi: Bağışıklık sistemi kanser hücreleri ile karşılaştığı noktada bu hücrelerle savaşır ve yok etmeye çalışır. Ancak bazı durumlarda kanser hücreleri bağışıklık sisteminin tanı mekanizmasını bozarak bağışıklık sisteminden kaçabilir ve çoğalmaya devam edebilir.

    İmmuno terapi tedavisinde ki amaç hastanın temel bağışıklık sistemini güçlendirerek ve aktive ederek vücudun kanserli hücrelerle savaşmasını sağlamaktır. İleri seviyedeki kanser hastaları için önerilen ve yan etkileri çok az olan bir yöntemdir. İmmünoterapi melanoma, akciğer, böbrek, mesane ve baş boyun kanserleri ile Hodgkin Lenfoma’nın tedavisinde kullanılmaktadır.